פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Département général

Questions relatives à tout l'ensemble de nos produits et service ( Hebergement de site internet, Conception de site internet, Vente de nom de domaine, Infogerance etc.) y compris le partenariat

 Département de vente

Questions relatives à la facturation et aux ventes

 Support Technique

Questions relatives aux incidents techniques survenant sur vos produits et services et ne révélant pas d'un problème d'utilisation